Bài tập về nhà lớp Sketchup

Student : Lê Quang Bình – ĐH Kiến Trúc Tp.HCM

Dosen :Thien Nguyen