KHÓA HỌC

RHINO GRASSHOPPER

Là khóa học tập trung vào dựng hình kiến trúc mới và áp dụng parametric design vào thiết kế.

Giúp cho học viên sử dụng thành thạo các công cụ dựng hình và phát triển tư duy hình khối phức tạp  trong kiến trúc.

Nội dung khóa học bao gồm :

– Các công cụ dựng hình Rhino từ cơ bản đến nâng cao

– Ứng dụng Parametric Design trong thực tế

– Ứng dụng Rhino và Grasshopper vào dựng hình phức tạp

Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết khoá học, các bạn click vào link này nhé: http://bit.ly/linkdangki3

GVHD : Nguyễn Quang Minh Triết + Hoàng Phúc