KHÓA HỌC

VẼ MÀU NƯỚC

Lớp học cung cấp cho bạn nhưng kiến thức cơ bản về mỹ thuật như: luật phối cảnh, sắc độ , màu sắc , ánh sáng là cơ sở giúp bạn thực hiện được đam mê về mỹ thuật của mình.
Trong suốt quá trình học bạn sẽ được làm quen và thực hành với các chất liệu vẽ như chì, màu poster, màu nước từ đó có thể lựa chọn được chất liệu phù hợp với mình.

GVHD: Nguyễn Thị Lan Anh

Số buổi: 08

Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết khoá học, các bạn click vào link này nhé: http://bit.ly/linkdangki3